Over ons

Jennifer Schenkers-Finch

"Communication is the essence of human life"

Ik ben in september 2010 afgestudeerd als logopedist aan de hoge school Zuyd te Heerlen en Artevelde hogeschool te Gent.  Na het afstuderen ben ik meteen aan het werk gegaan in verschillende all- round logopediepraktijken en heb ik ervaring opgedaan op het VSO voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Hier heb ik kinderen gezien in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met ernstige spraak/taalproblemen, gehoorstoornissen en autisme.

Sinds september 2012 ben ik trotse mede- eigenaar van Logopediepraktijk Venserpolder.  Het werken als logopedist is mijn passie, omdat communicatie essentieel is. Als het communiceren niet vanzelfsprekend gaat, is het heel mooi zowel kinderen/volwassenen en ouders hiermee te helpen door middel van logopedische behandeling op maat. 
Ik ben een all-round logopedist en behandel voornamelijk (meertalige) kinderen met spraak- en taalproblemen en leerstoornissen. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in spraakafzien (liplezen).
Aangezien ik het belangrijk vind om mij te blijven ontwikkelen en bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen als logopedist heb ik onder andere de afgelopen jaren de volgende cursussen gevolgd en certificaten behaald:
Logopedie en tandheelkunde/OMFT methode, Hanenpragramma: ' praten doe je met zijn tweeën' en ' ouder coaching', spraakafzien, leidinggeven aan Paramedische Professionals, PROMPT methode, F&L methode (Taal in Blokjes) en Communicatieve Taaltherapie voor kinderen met een taalniveau ouder dan 6 jaar CT3.

Wendy Suttle

Sinds april 2010 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht in de opleiding Logopedie. Tijdens mijn werkjaren heb ik ervaring opgedaan in verschillende praktijken en in het reguliere basisonderwijs. In de stageperiodes van de Logopedie opleiding heb ik o.a. ervaring opgedaan in een dagbesteding en in een Pedologisch instituut. Sinds september 2012 ben ik mede-eigenaar van Logopediepraktijk Venserpolder. Ik vind het belangrijk dat ik naast de ‘gewone’ logopediecliënten, ook bijzondere cliënten kan behandelen in de praktijk. Door de bezuinigingen binnen de verschillende instellingen en instanties, zoeken steeds meer cliënten een vrijgevestigde logopedist op.  Ik ben erg trots op mijn beroep als logopedist, vooral als ik cliënten na enige tijd behandelen vooruit zie gaan. Voor optimale vooruitgang is multidisciplinaire samenwerking nodig.  Door multidisciplinair te werk te gaan behaal je betere resultaten voor de cliënt.

Hasna Doudouh

Mijn naam is Hasna Doudouh. In juli 2018 heb ik mijn studie Logopedie aan de hogeschool Utrecht afgerond. Tijdens mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan in het onderzoeken en behandelen van kinderen met taal- en/of spraakproblemen. Na mijn afstudeerstage bij logopediepraktijk Venserpolder, ben ik ook hier mijn loopbaan gestart. Momenteel behandel ik voornamelijk (meertalige) kinderen met spraak- en/of taalproblemen. Geen persoon en hulpvraag is gelijk, waardoor ik het iedere keer weer een uitdaging vind om een behandelprogramma op te stellen dat aansluit bij de persoonlijke behoeftes en mogelijkheden van de cliënt. 

Op woensdag en donderdag werk ik op locatie venserpolder en vrijdag op locatie bijlmerdreef.

Sümeyye Gürbüz

Sinds januari 2019 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb voornamelijk ervaring in het onderzoeken en behandelen van (meertalige) kinderen met spraak-en taalproblematiek. Werken met kinderen is mijn passie, dat is één van de redenen waarom ik mijn werk met plezier doe. Ook de vooruitgang die mijn cliënten boeken gedurende de therapie, doet mij telkens denken aan hoeveel men kan bereiken met logopedie.

Voor het behouden van de kwaliteit van mijn beroep heb ik de cursussen 'Logopedie Lees- en Spellingsproblemen: Diagnostiek én Behandeling' gevolgd. Zo kan ik aan kinderen die kampen met dit soort essentiële problemen een professionelere helpende hand bieden. Immers is bekend dat lezen bijdraagt aan o.a. de taalontwikkeling en fonologisch bewustzijn van het kind (Mol & Bus, 2011). In de toekomst streef ik er naar cursussen gericht op 'Meertaligheid' en 'Taalontwikkelingsstoornis (TOS)' te volgen.

Binnen onze praktijk ben ik werkzaam op twee locaties: Gezondheidscentrum Venserpolder (woensdag en vrijdag) en Gezondheidscentrum Holendrecht (donderdag).