Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de logopedische behandeling vanuit de basisverzekering. De verwijzing wordt dan gedaan door een arts of specialist.

U gaat naar uw huisarts of specialist met uw hulpvraag en zij verwijzen u dan door.

Logopedie Direct is DIRECT TOEGANKELIJK, dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft.

U kunt dus direct een afspraak maken zonder een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Logopedie zit in het basispakket. U hoeft zich voor een logopedie-behandeling dus niet extra te verzekeren. Wanneer u echter een eigen risico heeft, dan valt de logopedie vergoeding daar wel onder. Uw vergoeding uit de verzekering is dus afhankelijk van het aantal logopedie-behandelingen en de hoogte van uw eigen risico.

! let op! Wij hebben geen contract met de zorgverzekeraar CZ. Dit betekent dat u een eigen bijdrage moet betalen als u in onze praktijk behandeld wilt worden. Neem contact op met uw verzekeraar om te achterhalen wat voor soort polis u heeft en wat de eigen bijdrage per behandeling gaat is. 

Kijk voor meer informatie over zorgvergoedingen op de volgende website:

http://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/logopedie